Svenska Manga Och Anime Ringens regler!

Alla som följer dessa 3 regler kan gå med i ringen.

  Din hemsida handlar helt (eller delvis) om manga/anime (eller båda)

  Handlar sidan delvis om det aktuella ämnet, placeras Navigations-koden på just
     den sidan och inte index/startsidan som i övriga fall!
       (T.ex. för att undvika att man kommer till en sida som till största del handlar om cyklar när man        hungrar efter manga/anime!)

  Ringen tolererar ingen form av hentai, porrbanners eller andra lösa prylar!