Make your own free website on Tripod.com

Hallå där!
Kära blivande medlem i Svenska Manga & Anime Ringen.
För att bli medlem gör du följande:

1. Gå till ringens regler, kontrollera där att du uppfyller kraven för medlemsskap!

2. Sedan går du till Smoar´s list-sida och klickar där på "Join This Ring" knappen. (Uppe i högra hörnet)
Klicka där på "create a new WebRing user id" länken för att fixa ett webring id som behövs för att ta del av webring systemet.
(Har du redan ett id använder du det!)
Gör sedan din ansökan till ringen!

3. För att kunna bli medlem i ringen MÅSTE du nu lägga in Svenska Manga Och Anime Ringens "Navigations kod" på din index sida.
Görs ej detta kan du INTE bli medlem i ringen.
Din specifika "Navigations kod" som DU ska kopiera hittar du när du loggat in på Webring.
(Du hittar den under länken 'Get Navigation Code')
4. När du lagt in SMOAR´s Navigations kod mejlar du smoar@otakumail.com och bekräftar ovanstående. (Lämpligtvis görs detta samma dag som du ansöker om medlemsskap i ringen)
När jag fått ditt mejl lägger jag så fort som möjligt in din sida i ringen.
Japp, då var det klart! Vi ses i ringen!
/Heboisha - RingMaster

Frågor och annat skickas hit!
OBS! Kolla först frågor & svar sidan.

Manga till folket! (^_~)
<<-- S.M.O.A.R.